Zgłoś usterkę poprzez formularz

Zgłoszenie serwisowe

W przypadku awarii lub nieprawidłowego działania urządzenia prosimy o wypełnienie formularza oraz załączenie niezbędnych dokumentów do zgłoszenia serwisowego.

1.

Wypełnij prawidłowo formularz zgłoszeniowy znajdujący się poniżej, pamiętaj by dokładnie opisać usterkę i załączyć wyraźne zdjęcie.

2.

Zapakuj i zabezpiecz do wysyłki w oryginalny karton ( w przypadku braku oryginalnego kartonu, musi być to karton o wymiarach prostopadłościanu a sprzęt odpowiednio zabezpieczony)

3.

Poczekaj na nasz kontakt w celu ustalenia wysyłki serwisowej (prosimy pamiętać że nie wszyscy producenci świadczą usługi serwisowe door 2 door na terenie Polski)

    Dane zgłaszającego

    Adres i dane do odesłania naprawionego sprzętu.