Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

ELECTRO MOTORS, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ELECTRO MOTORS, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7962778485, nr REGON 386397811,  ul. Bóżniczna 3 lok.119 26-600 Radom

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: sklep@electromotors.pl

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),

ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO),

ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach) (art. 21 ust. 1 RODO);

jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

  1. Złożenie zamówienia w Sklepie
W jakim celu?
 realizacja Twojego zamówienia
 Na jakiej podstawie?
obowiązek prawny, związany z rachunkowością, zobowiązujący umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)  nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c

RODO)

 Jak długo?
przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy  do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością
 ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
 Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
 nie będziesz mieć możliwości złożenia zamówienia

 

  1. Założenie konta w Sklepie
 W jakim celu?
 realizacja umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w Sklepie
 Na jakiej podstawie?
 umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 Jak długo?
 do momentu, w którym konto zostanie usunięte przez Ciebie lub przez nas na Twoje żądanie
 ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
 Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
 nie będziesz mieć możliwości założenia konta i korzystania z jego funkcji, takich jak przeglądanie historii zamówień czy sprawdzenie statusu zamówienia

 

  1. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)
 W jakim celu?
 obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń

 

 Na jakiej podstawie?
 umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające   nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku, gdy Twoje  Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub  1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma możemy być stroną  związku z umową
 Jak długo?
 przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa nie   do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę zostanie zawarta – do upływu okresu dochodzenia roszczeń –  tej sekcji – lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw

zobacz ostatnią tabelę tej sekcji*   wobec przetwarzania*

 ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
 Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
 nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

 

  1. Subskrypcja newslettera
 W jakim celu?
 wysyłanie newslettera
 Na jakiej podstawie?
 umowa o świadczenie usługi wysyłki newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 Jak długo?
 do momentu, w którym wypiszesz się z naszego newslettera
 ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
 Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
 nie będziesz mieć możliwości otrzymywania informacji dotyczących Sklepu i naszych usług

 

  1. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych ze Sklepem lub naszymi usługami
 W jakim celu?
 ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami
 Na jakiej podstawie?
 nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

 Jak długo?
 do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
 Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
 brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

PUBLIKOWANIE DANYCH

Jeśli zdecydujesz się na opublikowanie komentarza, jego treść oraz Twój podpis będą widoczne dla innych użytkowników Sklepu. Nie ujawniamy innym użytkownikom Twojego adresu e-mail – chyba że sam to zrobisz.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

PLIKI COOKIES

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te: są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);

nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach: marketingowych

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Firefox Chrome Safari

Internet Explorer / Microsoft Edge

Poniżej znajdziesz informacje na temat funkcji przetwarzanych przez nas plików cookie oraz ich okresie ważności.

nazwa pliku cookie okres ważności pliku cookie funkcja pliku cookie
cookie czas trwania sesji śledzenie ruchu w Serwisie w celach statystycznych

 

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

usunąć pliki cookies,

blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

 

DZIAŁANIE ODBIORCY DANYCH PRZEKAZANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ
 

 

 

każde działanie w związku ze Sklepem

 

hostingodawca

 

nie ma miejsca

 

podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne/IT

 

nie ma miejsca

 

operator internetowej platformy handlowej

 

nie ma miejsca

przebywanie na stronie Sklepu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań marketingowych  

podmiot zapewniający usługi marketingowe

 

nie ma miejsca

 

kancelaria prawna

 

nie ma miejsca

przebywanie na stronie Sklepu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych  

podmiot umożliwiający działania analityczne na stronie

 

nie ma miejsca

 

 

 

 

 

 

 

 

złożenie zamówienia w Sklepie

 

dostawca płatności

 

nie ma miejsca

 

podmiot zapewniający dostawę towaru

 

nie ma miejsca

 

dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)

 

nie ma miejsca

 

hurtownia

 

nie ma miejsca

 

podmiot zapewniający system ratalny

 

nie ma miejsca

 

kancelaria prawna

 

nie ma miejsca

 

 

zapis na newsletter lub wyrażenie zgody na przesyłanie wiadomości marketingowych

 

podmiot zapewniający wysyłkę newslettera lub wiadomości marketingowych

 

nie ma miejsca

 

kancelaria prawna

 

nie ma miejsca

 

skorzystanie przez Ciebie z usług dostarczanych nam w związku ze Sklepem przez portale społecznościowe

 

kancelaria prawna

 

nie ma miejsca

 

wzięcie udziału w badaniu satysfakcji z naszych usług lub produktów

 

podmioty umożliwiające umieszczanie opinii o Sklepie lub produktach i ich porównywanie

 

nie ma miejsca

A ponadto:

odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.